• Zurui
 • miqou
 • kazu
 • Munto
 • nalyx
 • all-the-best-post
 • Wolf-Pyon
 • alogos
 • PinkCoffee
 • Lemongrazz
 • edogawa
 • Villdeo
 • ultra
 • itroll
 • 18alexa18
 • pandorcia
 • Battlecake
 • MikadoChan
 • kefaise
 • myphotoss
 • DaveRockingHero
 • AstralEmerald
 • angelsdemon
 • aVoX
 • avaritia
 • guyver
 • einzbern26
 • coupdetat
 • momineko
 • Entvickelt
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 20 2018

7321 8e48 500
Grand Lisboa, Macau
Reposted fromxempx xempx
Reposted fromknwk knwk viaseaweed seaweed
9132 3e0d 500
Reposted fromczasem-mi-smutno czasem-mi-smutno viaseaweed seaweed

KAŻDY POWINIEN MIEĆ KOGOŚ,

Z KIM MÓGŁBY SZCZERZE POMÓWIĆ,

BO CHOĆBY CZŁOWIEK BYŁ NIE WIADOMO JAK DZIELNY,

CZASAMI CZUJE SIĘ BARDZO SAMOTNY.

— E. HEMINGWAY
Reposted fromavooid avooid viaseaweed seaweed
3044 40a1 500
Reposted fromluksfer luksfer viaseaweed seaweed
3242 8336
Reposted fromkrzysk krzysk viaseaweed seaweed
Reposted fromneoraider neoraider viaseaweed seaweed
5866 e62f
Reposted fromkrzysk krzysk viaseaweed seaweed
5294 0598
Reposted fromwishnia wishnia

March 19 2018

4136 3260 500
Finite War
Reposted fromvolldost volldost viasohryu sohryu
1505 b45d
Reposted fromtichga tichga viasohryu sohryu
1979 ba26 500
Reposted fromFero Fero
1214 89b0 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind
3061 0a5d
Reposted fromMatalisman Matalisman viakundel kundel

March 18 2018

Stephen William Hawking (8 January 1942 – 14 March 2018)
Reposted fromeglerion eglerion viablackdrama blackdrama
6786 8068 500
It's a cold, blue, coffee kind of day.
Reposted fromcraigwiki craigwiki viaJosette Josette
Z tęsknoty można przestać jeść. Można też umyć podłogę w całym domu szczoteczką do zębów. Można wytapetować mieszkanie. Umrzeć można.
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromaggape aggape viacytaty cytaty
Zbyt często mylony brak czasu 
z brakiem szczerych chęci.
— Olga Wojciechowska - "Listy niczyje"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaikropka ikropka
Ludzie stale pytają o twoją karierę, czy ożeniłeś się, kupiłeś dom. Jakby życie było listą rzeczy do zrobienia i odhaczenia. Nikt jednak nie zapyta, czy jesteś szczęśliwy.
— Heath Ledger
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaikropka ikropka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl